ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΑ & ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΠΟΛΤΟΥ

KRAFTPAK KKP

Πρωτογενούς πολτού  

SINARVANTA (FBB, GC1)

Πρωτογενούς πολτού

CARTA SOLIDA (FBB, GC1)

Πρωτογενούς πολτού

INVERCOTE CREATO (SBB, GZ)

Πρωτογενούς πολτού

INVERCOTE G (SBB, GZ)

ΠΡΩΤΟΓΕΝΝΟΥΣ ΠΟΛΤΟΥ

SAS

ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΑ 

ΝΤΟΥΜΠΛΕΞ GD

ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΑ

ΤΡΙΠΛΕΞ GΤ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΑ